پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱

کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي كشاورزي، منابع طبيعي ودامپروري فعاليت نموده و در حال حاضر با رتبه سه كشاورزي، منابع طبيعي ودامپروري از مشاوران مطرح در اين سطح در کشور مي باشد.


لیست پروژه ها

آبیاری و زهکشی ها

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي آبياري حاضر با رتبه يک آبياري و زهكشي از بزرگترين مشاوران سطح کشور و داراي تجارب 30 ساله در اين زمينه می باشد.


لیست پروژه ها

ژئوتکنیک ها

شرکت مهندسي مشاور دز اب با توجه به ضرورت انجام خدمات ژئوتکنيک در پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام به اخذ رتبه ژئوتکنيک نمود و تا كنون پروژه هاي بسياري در اين زمينه انجام داده است.


لیست پروژه ها

آب و فاضلاب ها

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه هاي شبکه و خطوط انتقال آب و جمع آوري فاضلاب فعاليت نموده و در حال حاضر با رتبه يک تاسيسات آب و فاضلاب از بزرگترين مشاوران سطح کشور و داراي تجارب 30ساله در اين زمينه مي باشد.


لیست پروژه ها

پی جویی و اکتشاف معادن

شرکت مهندسي مشاور دز اب با اخذ رتبه در زمينه پي جويي و اکتشاف معادن با توان مندي هاي به شرح زيرخود را در اين راه تجهيز نموده است.


بیشتر

نفت و گاز

شرکت مهندسي مشاور دز آب بااخذ رتبه در زمينه تأسيسات بالادستي و روزمينی نفت و گاز با توان مندي هاي به شرح زيرخود را در اين راه تجهيز نموده است.


بیشتر

مهندسی رودخانه ها

شرکت مهندسی مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژه های مهندسي رودخانه وارد و در ادامه بعنوان مشاور مادر پروژه های مهندسی رودخانه غرب کشور از طرف وزارت نيرو معرفی گرديد. در حال حاضر شرکت دارای رتبه يک مهندسي رودخانه مي باشد .


لیست پروژه ها

محیط زیست ها

شرکت مهندسي مشاور دز اب همواره با توجه به اهميت حفظ و نگهداري محيط زيست نسبت به ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام نموده است و از اولين مشاورين داراي رتبه محيط زيست در سطح کشور مي باشد.


لیست پروژه ها

سدسازی ها

شرکت مهندسي مشاور دزآب از بدو تاسيس در زمينه پروژههاي مطالعات و نظارت بر سد سازي در استانهاي مختلف کشور فعاليت داشته و در اين گرايش داراي رتبه يک کشوري مي باشد و هم اکنون نيز پروزه هاي شاخص و مهمي در سطح کشور در دست مطالعه و نظارت بر اجرا دارد.


لیست پروژه ها

نفشه برداری و GIS

شرکت مهندسي مشاور دز اب با توجه به ضرورت انجام خدمات نقشه برداري در پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام به اخذ رتبه نقشه برداري نمود و تا كنون پروژه هاي بسياري در اين زمينه انجام داد است.


لیست پروژه ها

مهندسی هزینه

برنامه کاری مهندسی ارزش ارایه‌ای از رویکردها وعملکرد لازم برای بدست آوردن جواب بهتر و موثرتر برای مساله می‌باشد. برنامه مهندسی ارزش شامل شش فاز می‌باشد. البته به دلیل اینکه اگر نتایج یک مطالعه مهندسی ارزش اجرا نگردد، عملاً هیچ فایده ای نداشته است، بعضی افراد فاز اجرا را نیز جزو فازهای برنامه کاری می دانند. و نظارت بر اجرا دارد.


بیشتر