پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱

بررسی نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی

چکیده : بدلیل اهمیت و نقش توسعه روستایی ،در توسعه و پیشرفت کشورها ی در حال رشد، امروزه مشارکت روستائیان در امور مربوط به توسعه روستایی جهت دستیابی  به اهداف ...


ادامه مطلب

بررسی اثرات احداث طرحهای توسعه منابع آب بر شرایط اقتصادی و اجتماعی سد کارون ۲

چکیده : بی شک شناخت اجتماعی و اقتصادی منطقه مطالعاتی و بحث و بررسی پیرامون شاخصهای اجتماعی و اقتصادی آن نیز می‌تواند در تصمیم گیری برای آینده طرح مفید واقع...


ادامه مطلب